PŘITAHUJE HROMOSVOD BLESKY?

Jaký blesk vlastně je?

Blesk je silný pouze několik málo centimetrů, ale každý metr září jako 1 milión žárovek s příkonem 100 W. Blesk je projev elektrického náboje. Někoho může překvapit, že blesk až na malé výjimky míří ze země do nebe. Zlomek sekundy před vlastním bleskem se odehraje výboj z mraku na zem, ale je to okem nezachytitelné.

Jak vzniká blesk?

Blesky mají svůj původ v bouřkových buňkách, které mohou dosáhnout průměru mnoha kilometrů. Díky nerovnoměrnému rozdělení ledu a vody v mraku a jejich proudění v mraku, vznikají oblasti s pozitivním a negativním nábojem. Jakmile dojde k velkému rozdílu napětí, následuje elektrický výboj – blesk. Bouřkové buňky jsou aktivní maximálně 30 minut a vytvoří během tohoto času dva až tři blesky každou minutu.

Jaké jsou druhy blesků?

Blesk vzniká buď jako blesk mrak země, mezi elektricky nabitým mrakem a zemí nebo jako blesk mezi dvěma či více mraky nebo i v rámci jednoho mraku. Výboje mrak země jsou méně časté, než výboje mezi mraky.

Jak často udeří blesk?

Počet bouřkových dní za rok a počet úderů za rok na čtvereční kilometr se liší region od regionu. V České republice se tato hodnota nejčastěji vyskytuje v rozmezí 2 až 4 úderů blesku na kilometr čtvereční. Celkový počet blesků během bouřky dokáže nad územím ČR překročit za den hodnotu 50 000 blesků.

Jak rychle se blíží bouřka?

Pokud už uběhlo více jak 10 sekund od blesku a ještě nezahřmělo, můžete si vydechnou, bouřka zuří v bezpečné vzdálenosti. Nebezpečné začne být, pokud uslyšíte zahřmění dříve než v pěti sekundách. S rychlostí 300 000 km/s je záblesk blesku cca. 900 000-krát rychlejší než relativně pomalý zvuk, který se šíří rychlostí 330 m/s, tím dochází k pozorovatelnému zpoždění mezi světelným a zvukovým projevem blesku.

Pravidlo pro přežití:
Pokud jste venku a ozve zahřmění do 5 sekund od zablýsknutí, ihned zaujměte pozici ve dřepu.

Jak rozeznáme bouřku?

Venku v přírodě je pro nás bouřka nejnebezpečnější. Proto nám v rozeznání blížící se bouřky pomůže pohled na nebe. Předzvěstí pro blížící se bouřku je kupovitá oblačnost, mraky mající tvar květáku či cukrové vaty, ze kterých se mohou vyvinout bouřkové mraky. Také dusno se začínajícím větrem, hřmění, blýskavice a klesající tlak jsou předzvěstí bouřky.

Jak se zachovat na poli či v lese?

Ve volné krajině číhají dvě hlavní nebezpečí. První: pokud v okolí představujete nejvyšší bod. A druhé: Pokud blesk udeří do nejbližšího okolí a bude působit nepřímo, to znamená, že se proud bude šířit do všech stran a vytvoří napěťový trychtýř. Nelehejte si proto nikdy za bouřky ve volné krajině na zem. Jděte ihned (jste-li na kole, tak dál od Vašeho položeného kola) do dřepu, chodidla přitiskněte těsně vedle sebe a obejměte nohy rukama.

Podřep může zachránit život:

Nohy těsně semknout s pažemi, schovat hlavu. Zahodit deštník! Dodržet vzdálenost od ostatních osob 5 m. V podřepu přečkáte bouřku v otevřeném prostoru nejbezpečněji.

Jak se chovat za bouřky na horách?

Bouřky v horách jsou obzvláště nebezpečné, protože jdou rozeznat až na poslední chvíli. Před plánovanou túrou vždy studujte pečlivě předpověd počasí. Na boudách kontrolujte stav barometru. Řiďte se radami Vašeho horského vůdce. Pokud se včas nedostanete do bezpečí některé boudy, poštěstí se Vám snad najít výklenek jako úkryt. Zabraňte Vašemu kontaktu s vlhkými stěnami. V žádném případě se nedotýkejte vodičů a kovových konstrukcí, například jisticího žebříku.

Počkejte s návratem zpět až na konec bouřky, pak přijdete bezpečně a zdraví domů.

Na co musí dávat plavci pozor na otevřené vodní ploše?

Plavání nebo brodění vodou je za každé bouřky životu nebezpečné. Blesk dokáže způsobit vážná zranění nebo smrt až desítky metrů daleko od místa zásahu. Proto při prvním náznaku bouřky rychle opusťte vodu a vyhledejte bezpečný úkryt.

Jak se chovat na sportovištích?

Sportovci a diváci jsou za bouřky velmi ohroženi, pokud tvoří nejvyšší bod. Lidé na hřištích, na otevřených tribunách a v blízkosti osvětlovacích či vlajkových stožárů jsou nejvíce ohroženi. Od stožárů musí být dodržena vzdálenost alespoň tří metry. S předstihem je třeba odložit i vlajky a deštníky. V bezpečí jste na kryté tribuně, která je opatřena hromosvodem.

Na co musí dávat pozor hráč golfu?

Jedním z nejnebezpečnějších míst za bouřky je golfové hřiště. Osamoceně stojící stromy, dotyk s kovem (golfová hůl), otevřený prostor, okraje lesa - toho všeho byste se měli za bouřky vyvarovat. Také přístřešky nabízejí bezpečí, pouze pokud jsou vybaveny hromosvodem. Pokud není k dispozici bezpečný přístřešek, automobil a není blízko žádný dům, skrčte se do dřepu co neblíže zemi.

Jak se chránit na rybách či lovu?

Rybář se za bouřky na vodě nachází v nejvyšším nebezpečí. I když by měl zrovna na háčku rybu, musí odložit co nejrychleji prut a snažit se co nejdříve dosáhnout záchrany na břehu! Lovec musí urychleně opustit volně stojící posed. V případě posedu umístěného na stromě se vysloveně nabízí zřídit pro jeho ochranu hromosvod instalovaný na odvrácené straně stromu. Je možno použít měděného vodiče (s minimálním průřezem 16 mm čtverečních). Musí začínat několik metrů nad posedem a být spolehlivě uzemněn.

Jak jsme bezpeční v autě?

Auto, díky tomu, že se jedná o faradayovu klec, poskytuje cestujícím vysokou ochranu. Pokud máte ještě před bouřkou čas, zasuňte anténu od rádia či telefonu. Při hustém bouřkovém dešti nebo silném hromobití najděte raději bezpečné parkoviště, kde přečkejte do konce bouřky. Za jízdy Vás může blesk oslnit a díky tomu byste mohli ztratit kontrolu nad vozidlem.

Neopouštějte vozidlo dříve, než je interval mezi bleskem a hřměním delší než 5 sekund.

Jak jste bezpeční ve stanu nebo obytném přívěsu?

Nestanujte nikdy v blízkosti stožárů a tyčí, na okraji lesa, nebo pod osaměle stojícími stromy. Používejte izolující podložky. Za bouřky se nedotýkejte stanových tyčí. Obytné přívěsy a vozy s kovovými rámy jsou jako auto Faradayovou klecí. Díky tomu jste dobře ochráněni.

Co podniknout na člunu za bouřky?

Během bouřky se nenacházejte na palubě a nedotýkejte se kovových dílů. Preventivní opatření je třeba udělat ještě před bouřkou: například úvazy a tyče s kovovými lany je třeba prodloužit až k vodní hladině, která pak slouží jako zemnění.

I když jste na plavidle s hromosvodem, nestůjte za bouřky na palubě.

Jak bezpečné je letadlo za bouřky?

Pokud dojde za bouřky k zásahu letadla na zemi nebo ve vzduchu, nestane se z pravidla nic, protože jsou pasažéři chráněni principem Faradayovy klece. Všeobecně jsou turbulence způsobené bouřkou daleko nebezpečnější než blesky. Proto si raději piloti drží od bouřek bezpečný odstup.

K ČEMU SLOUŽÍ HROMOSVOD?

Hromosvod zabezpečuje to, že bleskový proud je v případě zásahu bezpečně sveden k zemi. To snižuje možnost vzniku požáru. Instalace hromosvodu vyžaduje odborníky. Ti použijí ověřené díly a materiály, při instalaci dodržují všechna právní doporučení a normy. Tak jste i při blescích a hromech dobře chráněni.

K čemu potřebujeme také vnitřní ochranu před bleskem?

Ač byl dům chráněn hromosvodem, stávkuje DVD přehrávač, mrazák taje, v PC je poškozena deska. Elektrikář hovoří o škodách způsobených přepětím. Díky zásahu bleskem může dojít k poškození spotřebičů, které jsou vzdáleny i 1,5 km daleko. Ochrana před bleskem je bezpečná teprve tehdy, pokud je hromosvod doplněn vyrovnáním potenciálu a svodiči přepětí na kompletní systém ochrany.

Jak je nebezpečné telefonovat za zuřící bouřky?

Pokud je telefonní zařízení připojeno na potenciálové vyrovnání a ochráněno svodiči přepětí, lze i za bouřky telefonovat.

Lze za bouřky sledovat televizi?

V domech s ochranou před bleskem můžete se svodiči přepětí zcela bezpečně poslouchat rozhlas nebo vidět svůj oblíbený pořad. Ochranné přístroje bezpečně svedou přepětí na zem.

Lze za bouřky používat počítač?

Speciální svodiče přepětí pro napájecí soustavu, anténní a komunikační vodiče zabrání poškození následkem vzdálených úderů blesku. Každopádně potřebujete pro ochranu při přímém úderu blesku tak jako předtím kompletní ochranu před bleskem. Pak teprve je možné i za extrémní bouřky pracovat na Vašem PC nebo surfovat na internetu.

Jak je to nebezpečné při sprchování či koupeli?

Při sprchování a koupeli vzniká nebezpečí, pokud kovové trubky nejsou korektně připojeny na vyrovnání potenciálu (zemnění). Pak si může minimálně část bleskového proudu vybrat pro cestu na zemnící soustavu vodovodní trubky a lidské tělo. Proto je potřeba profesionálně provedené vyrovnání potenciálu.

Přes ekvipotenciální přípojnici (EP) jsou spojeny všechny kovové vodiče domu na zemnící soustavu.

Jak rozeznáme oběť blesku?

Oběť blesku mohou prozradit nervové a svalové ochrnutí, výpadky sluchu a zraku a zvednutý tlak krve. Zástava srdce hrozí, pokud zraněný leží bezvládně nebo má případně křeče. Vázne dýchání, puls je těžko hmatatelný, zorničky jsou silně rozšířené. Zde je nutná rychlá pomoc. Bezodkladně informujte záchrannou službu. Zavolejte 112. A začněte ihned s první pomocí.

Které rychlé zákroky mohou zachránit život oběti blesku?

Nečekejte s první pomocí na příjezd záchranné služby! Pokud je zasažený zbaven smyslů, uklidněte ho. Nespouštějte zraněného z očí. Nepropadejte panice. Mluvte s ním a uklidňujte ho, dokud nedorazí lékař či sanitka.

Pokud je zraněný v bezvědomí, uložte ho do stabilizované polohy. Kontrolujte pravidelně dech a puls. Pokud by měl zasažený zástavu srdce, ihned ho položte na zem na záda a začněte s oživováním umělým dýcháním a masáží srdce. Toto může skončit teprve pokud:

- jsou ověřeny pohyby

- hrudník se zvedá a klesá

- záchranná služba převezme oživování

- je to nařízeno lékařem

Masáž srdce

S překříženýma rukama stlačíme hrudní koš zraněného 30x zhruba 5 cm hluboko a pak 2x vdechneme (30:2).

Zdroj: DEHN + SÖHNE, Život s blesky, překlad Jan Hájek

RYCHLÝ KONTAKT

Lukáš Gil
+420 774 547 780
Matěj Maštalíř
+420 724 778 885

NAŠE SLUŽBY

> Montáže hromosvodu

> Revize hromosvodu

> Aktivní hromosvody

> Nátěry a opravy hromosvodu

> Rekonstrukce hromosvodu

> Projekt skutečného provedení

> Demontáž hromosvodu

> Svody pomocí horolezecké techniky

 

JSME NA FACEBOOKU