VIDEO: Instalace hromosvodu

Stavíte dům a zjistili jste, že potřebujete hromosvod? Povinnost mít na domě hromosvod vychází ze stavebního zákona 183/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky 268/2009 Sb., konkrétně z § 36. Dle této vyhlášky musí mít hromosvod každý objekt, kde může dojím k poškození majetku nebo ohrožení života, a tuto podmínku určitě splňuje i váš dům.  Je nutno zdůraznit, že hromosvod patří mezi vyhrazená elektrická zařízení, která smí montovat pouze osoba vlastnící speciální osvědčení a certifikáty. Proto v žádném případě neprovádějte montáž hromosvodu svépomoci a raději se obraťte na specializovanou firmu a nechte instalaci hromosvodu na skutečné odborníky.

NAPIŠTE NÁM

Kontaktujte nás. Do 24 hodin se Vám ozveme.

GN Hromosvody logo

RAM, spol. s.r.o.
Beřovice 15, 273 71 Zlonice

IČ: 261 29 256
DIČ: CZ26129256
B.Ú.: 178062372/0600

tel.: +420 724 778 885
info@gnhromosvody.cz