O BLESKOZVODOCH

Bleskozvod  (presné pomenovanie je riedko užívané slovo Hromozvod) je zariadenie, ktoré vytvára umelú, vodivú cestu k prijatiu a zvedenie bleskového výboja.

Hromozvod sa zriaďuje najmä na objektoch, kde by mohol výboj blesku:

  • ohroziť zdravie alebo životy osôb (bytové domy, nemocnice, školy)
  • spôsobiť poruchu (elektrárne, plynárne, vodárne, stanice)
  • spôsobiť hospodárske či kultúrne škody (výrobné haly, múzeá, archívy)
  • alebo na objektoch, ktoré susedia s objektmi významnými a v prípade zásahu by ich mohli ohroziť požiarom.

Hromozvod má tri hlavné časti - zachytávač vedenia, zvod (y) a uzemnenie. Podľa zberného vedenia rozdeľujeme hromozvody na hrebeňové a mrežové, zvody na náhodné a strojené, uzemnenie na náhodné, základové, obvodové alebo tyčové.

Ďalej hromozvody môžeme rozlišovať na klasické (Franklinova typu - hrebeňové, mrežové, tyčové, oddialené, stožiarové, závesové, klietkové), alebo na aktívne (zariadenie so včasnou emisiou výboja, elektronický blok) 

Materiály v Česku a na Slovesnku najviac používané na zachytávač vedenia, zvody a uzemnenie sú:

  • žiarovo zinkovaná oceľ (železo a zinok)
  • meď
  • zliatiny hliníka, napr. Dural (hliník, horčík, kremík)
  • nerezová oceľ

Uzemnenie je vodivé spojenie nejakého zariadenia s podložím. Zriaďuje sa ako ochrana pred úrazom elektrinou, pre ochranu pred bleskom a prepätím, alebo pre správnu činnosť elektrických zariadení.

Pre pracovné uzemnenie kladného pólu v jednosmerných zariadeniach sa nemá používať náhodný základový uzemňovač.

Typ a hĺbka uloženia zemniača musia byť také, aby pri vysychaní pôdy, ani jej premŕzaniu nezvyšovalo odpor uzemnenia nad požadovanú hodnotu. 

NA ČO SLÚŽI BLESKOZVOD?

BLESKOZVOD zabezpečuje to, že bleskový prúd je v prípade zásahu bezpečne zvedený k zemi. To znižuje možnosť vzniku požiaru. Inštalácia hromozvodu je vyžadovaná odborníkmi. Tí použijú overené diely a materiály, pri inštalácii dodržiavajú všetky právne odporúčania a normy. Tak ste aj pri bleskoch a hromoch dobre chránení. 

Načo potrebujeme tiež vnútornú ochranu pred bleskom?

Aj keď bol dom chránený bleskozvodom, štrajkuje DVD prehrávač, mraznička kúri, v PC je poškodená doska. Elektrikár hovorí o škodách spôsobených prepätím. Vďaka zásahu bleskom môže dôjsť k poškodeniu spotrebičov, ktoré sú vzdialené aj 1,5 km ďaleko. Ochrana pred bleskom je bezpečná až vtedy, keď je hromozvod doplnený vyrovnaním potenciálu a zvodičmi prepätia na kompletný systém ochrany. 

Čo znamená zle nainštalovaný hromozvod?

Nevyhovujúce uzemnenie 

Každý bleskozvod má svoje uzemnenie, ktoré je uložené pod povrchom zeme, alebo v základovej doske. U takého uzemnenia nás zaujíma ako jeho prevedenie a umiestnenie, tak predovšetkým nameraný zemný odpor. Ten by v žiadnom prípade nemal presiahnuť, hranicu 10 Ohmov. 

Nepripojené vodivé prvky

Vodivé prvky, ktoré sú bližšie vedenie bleskozvodu, než je stanovená dostatočná vzdialenosť "s", je nutné pripojiť k bleskozvodu. Tým dosháneme vyrovnanie potenciálu a vylúčime tak vznik iskrenia vodivým prvkom a vedením bleskozvodu.

Častou neni pripojené: oplechovanie, zábradlia, konštrukcie, odkvapy, atď. 

Vodivé prvky bez oddialeného bleskozvodu (anténne stožiare, komíny, vzduchotechniky, ...) 

Oddialenie hleskozvod je základnou súčasťou každej zachytávacej sústavy. Chráni vodivé prvky pred priamym úderom blesku a izoluje od vedenia bleskozvodu.

Ak je na Vašom objekte anténny stožiar, nerezový komín, komín s vodivou vložkou, alebo iný vodivý predmet, ktorý nie je chránený oddáleným bleskozvodom, alebo krytý pod ochranným uhlom, hromozvod nemôže spoľahlivo fungovať!

 

NAPÍŠTE NÁM

Kontaktujte nás. Do 24 hodín sa Vám ozveme.

GN Hromozvody logo

Ing. Marek Chalmovanský
Streďanska 2617/35, 955 03 Topolčany, Slovenská republika

tel.: +421 904 080 351 
gnhromozvody@gmail.com

IČ: 46 978 356, DIČ: 107 645 5347