Čo robiť pri zásahu bleskom 

Ako rozoznáme obeť blesku?

Obeť blesku môžu prezradiť nervové a svalové ochrnutie, výpadky sluchu a zraku a zdvihnutý tlak krvi. Zástava srdca hrozí, ak zranený leží bezvládne alebo má prípadne kŕče. Viazne dýchanie, pulz je ťažko hmatateľný, zreničky sú silne rozšírené. Tu je potrebná rýchla pomoc. Bezodkladne informujte záchrannú službu. Zavolajte 112. A začnite ihneď s prvou pomocou. 

Ktoré rýchle zákroky môžu zachrániť život obete blesku?

Nečakajte s prvou pomocou na príchod záchrannej služby! Pokiaľ je zasiahnutý zbavený zmyslov, upokojte ho. Nespúšťajte zraneného z očí. Neprepadajte panike. Hovorte s ním a ukľudňujte ho, kým nedorazí lekár či sanitka.

Ak je zranený v bezvedomí, uložte ho do stabilizovanej polohy. Kontrolujte pravidelne dych a pulz. Ak by mal zasiahnutý zástavu srdca, ihneď ho položte na zem na chrbát a začnite s oživovaním umelým dýchaním a masážou srdca. Toto môže skončiť ešte len ak:

  • sú overené pohyby
  • hrudník sa dvíha a klesá
  • záchranná služba prevezme oživovanie
  • je to nariadené lekárom 

Masáž srdca

S prekríženými rukami stlačíme hrudný kôš zraneného 30x zhruba 5 cm hlboko a potom 2x vdýchneme (30: 2).

NAPÍŠTE NÁM

Kontaktujte nás. Do 24 hodín sa Vám ozveme.

GN Hromozvody logo

Ing. Marek Chalmovanský
Streďanska 2617/35, 955 03 Topolčany, Slovenská republika

tel.: +421 904 080 351 
gnhromozvody@gmail.com

IČ: 46 978 356, DIČ: 107 645 5347