HISTÓRIA Bleskozvodu

Počas prvotného výskumu elektriny pomocou leidenských fliaš a iných inštrumentov si mnoho ľudí myslelo, že krátke iskry zdieľajú s bleskom určitú podobnosť. Benjamin Franklin skúšal testovať túto teóriu použitím dlhej tyče, ktorá mala byť vztýčená vo Filadelfii, ale počas čakania na jej dokončenie, dostal nápad použiť lietajúci objekt - napr. Papierový drak.

Počas nasledujúcej búrky v júni 1752 spolu so svojím synom ako asistentom vzniesli draka do výšky. Na koniec jeho lanka pripevnili kľúč a uviazali ho na kolík s hodvábnou niťou. Časom si Franklin všimol stratu vlákien na lanku napínaním; potom dal svoju ruku dosť blízko ku kľúču a iskra preskočila medzerou. Padajúce dážď namočil lanko a urobil ho vodivým.

Experimenty s bleskom sú vždy extrémne rizikové a boli často smrteľné. Najznámejší obeť z mnohých imitátorov Franklina bol profesor Richman z Sankt Petersburgu (Rusko). Vytvoril podobnú zostavu ako Franklin a bol na zasadnutí Akadémie vied, keď počul búrku. Utekal domov so svojím rytca na zachytenie udalosti pre potomstvo.

Franklin tiež vynašiel bleskozvod, pravdepodobne ako výsledok popísaného experimentu. 

Vynález bleskozvodu

V roku 1752 sa Benjamin Franklin rozhodol zistiť, či existuje súvislosť medzi elektrickým prúdom a bleskom. Vykonal veľmi nebezpečný pokus. Vzal papierového draka a pripevnil ho ku kovovej tyči. Potom priviazal koniec špagátu na kľúč a vyšiel do búrky. Keď drak vyletel do búrkového mraku, uvidel iskry a cítil náraz, ako elektrina z mraku prešla z draka po povrázku ku kľúču.

Potom Franklin vyrobil a vyskúšal prvý bleskozvod. Dnes sú všetky budovy vybavené bleskozvodmi, ktoré priťahujú blesk lepšie ako budova samotná. Pripojený vodič odvedie elektrický prúd bezpečne do zeme a zabráni tak poškodeniu budovy.

Blesk je silný prírodný elektrostatický výboj produkovaný počas búrky. Bleskový elektrický výboj je sprevádzaný emisiami svetla. Elektrina prechádzajúce kanály výboja rýchlo zahrieva okolitý vzduch, ktorý vďaka expanzii produkuje charakteristický zvuk hromu.

Pri údere blesku dochádza pri napätí aj niekoľko miliárd voltov k prenosu prúdu až o hodnote 100 000 ampérov

Rýchlosť blesku sa blíži rýchlosti svetla a vzduch sa pri údere ohreje až na 30 000 ° C. Niekedy sa výboj vydáva niekoľkých dráhami - jedná sa o "rozvetvený blesk". Blesky vnútri jedného mraku sa nazývajú "plošné" a zo zeme je možné vidieť len ako svetelné záblesky. Blesky môžu počas búrky v praxi nadobúdať veľmi podivných tvarov i neobvyklých rozmerov, vždy záleží na konkrétnych fyzikálnych a klimatických podmienkach.

Prokop Diviš

15. júna 1754 vztýčil Prokop Diviš svoju "poveternostné mašinu". Na pôde svojej Přímětickej fary zostavil uzemnený bleskozvod. Bola to sústava 400 kovových hrotov spojených s uzemnením, ktorá mala odsávať elektrinu z oblakov a znižovať tak nebezpečenstvo vzniku blesku. Fungovala samozrejme aj ako bleskozvod. Americký vedec a štátnik Benjamin Franklin prišiel už v roku 1749 s dôkazom, že blesk je elektrické podstaty. Svoj tyčový uzemnený bleskozvod však postavil vo Filadelfii až v roku 1760, teda šesť rokov po Diviš. Jednalo sa o zariadenie principiálne odlišné od vynálezu Václava Prokopa Diviša.

Pozorovanie konal V. P. Diviš pri každej búrke. Ich výsledky zasielal do Prahy profesorovi Sorinkinovi. Svoje závery spísal v rozsiahlom pojednaní "Magia Naturalis" (O podstate atmosférickej elektriny), ktorý dedikovali cisárovnej Márii Terézii. Princíp svojho vynálezu si Diviš overil dokonca aj pri návšteve cisárskeho dvora, kde pomocou hrotov ukrytých vo svojej parochni rušil experimenty dvorných fyzikov.

Benjamin Franklin (17. januára 1706 Governors Island u Bostonu - 17. apríla 1790. Philadelphia bol štátnik, diplomat, vydavateľ, prírodovedec a spisovateľ. Bol jedným zo zakladateľov americkej demokratickej kultúry.

Benjamin Franklin hral hlavnú úlohu pri založení Pennsylvánskej univerzity.

 

NAPÍŠTE NÁM

Kontaktujte nás. Do 24 hodín sa Vám ozveme.

GN Hromozvody logo

Ing. Marek Chalmovanský
Streďanska 2617/35, 955 03 Topolčany, Slovenská republika

tel.: +421 904 080 351 
gnhromozvody@gmail.com

IČ: 46 978 356, DIČ: 107 645 5347