Revize

Revize provádíme na všechny typy budov včetně budov s nebezpečím výbuchu.

Revidujeme podle norem 62305 a 341390

Aktivní hromosvody se revidují dle NFC 17-102. 

Zajistíme revize:

  • Výchozí
  • Mimořádnou
  • Periodickou
  • Vizuální kontrolu 

Revize se provádí při každém zásahu do zařízení hromosvodu a v pravidelných termínech stanovených normou ČSN EN 62305 (VIZ TABULKA)

Ke každé revizi hromosvodu je potřeba doložit kompletní projektovou dokumentaci.

 Z každé revize a kontroly je vypracována zpráva, včetně fotodokumentace a uvedení termínu příští revize a kontroly. 

LHŮTY PRAVIDELNÝCH REVIZÍ SYSTÉMU OCHRANY PŘED BLESKEM DLE ČSN 62305 

Hladina Ochrany

Vizuální kontrola

Úplná revize

Kritické systémy úplná revize

I a II

1 rok

2 roky

1 rok

III a IV

1 rok

4 roky

1 rok

NAPIŠTE NÁM

Kontaktujte nás. Do 24 hodin se Vám ozveme.

GN Hromosvody logo

RAM, spol. s.r.o.
Beřovice 15, 273 71 Zlonice

IČ: 261 29 256
DIČ: CZ26129256
B.Ú.: 178062372/0600

tel.: +420 724 778 885
info@gnhromosvody.cz