O hromosvodech

Hromosvod (přesné pojmenování je řídce užívané slovo bleskosvod) je zařízení, které vytváří umělou, vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje.
Hromosvod se zřizuje zejména na objektech, kde by mohl výboj blesku:

  • ohrozit zdraví nebo životy osob (bytové domy, nemocnice, školy)
  • způsobit poruchu (elektrárny, plynárny, vodárny, nádraží)
  • způsobit hospodářské či kulturní škody (výrobní haly, muzea, archívy)
  • nebo na objektech, které sousedí s objekty významnými a v případě zásahu by je mohly ohrozit požárem.

Hromosvod má tři hlavní části - jímací vedení, svod(y) a uzemnění. Dle jímacího vedení rozdělujeme hromosvody na hřebenové a mřížové, svody na náhodné a strojené, uzemnění na náhodné, základové, obvodové nebo tyčové.

Dále hromosvody můžeme rozlišovat na klasické (franklinova typu – hřebenové, mřížové, tyčové, oddálené, stožárové, závěsové, klecové), nebo na aktivní (zařízení se včasnou emisí výboje, elektronický blok)

Materiály v Česku nejvíce používané na jímací vedení, svody a uzemnění jsou:

  • žárově zinkovaná ocel (železo a zinek)
  • měď
  • slitiny hliníku, např. dural (hliník, hořčík, křemík)
  • nerezová ocel

Uzemnění je vodivé spojení nějakého zařízení s podložím. Zřizuje se jako ochrana před úrazem elektřinou, pro ochranu před bleskem a přepětím, nebo pro správnou činnost elektrických zařízení.

Pro pracovní uzemnění kladného pólu ve stejnosměrných zařízeních se nemá používat náhodný základový zemnič.

Typ a hloubka uložení zemničů musí být takové, aby při vysychání půdy, ani jejím promrzání nezvyšovalo odpor uzemnění nad požadovanou hodnotu.

K ČEMU SLOUŽÍ HROMOSVOD?

Hromosvod zabezpečuje to, že bleskový proud je v případě zásahu bezpečně sveden k zemi. To snižuje možnost vzniku požáru. Instalace hromosvodu vyžaduje odborníky. Ti použijí ověřené díly a materiály, při instalaci dodržují všechna právní doporučení a normy. Tak jste i při blescích a hromech dobře chráněni.

K čemu potřebujeme také vnitřní ochranu před bleskem?

Ač byl dům chráněn hromosvodem, stávkuje DVD přehrávač, mrazák taje, v PC je poškozena deska. Elektrikář hovoří o škodách způsobených přepětím. Díky zásahu bleskem může dojít k poškození spotřebičů, které jsou vzdáleny i 1,5 km daleko. Ochrana před bleskem je bezpečná teprve tehdy, pokud je hromosvod doplněn vyrovnáním potenciálu a svodiči přepětí na kompletní systém ochrany.

Co znamená špatně nainstalovaný hromosvod?

Nevyhovující uzemnění

Každý hromosvod má své uzemnění, které je uloženo pod povrchem země, nebo v základové desceU takového uzemnění nás zajíma jak jeho provedení a umístění, tak především naměřený zemní odpor. Ten by v žádném případě neměl přesáhnout, hranici 10 Ohmů. 

Nepřipojené vodivé prvky

Vodivé prvky, které jsou blíže vedení hromosvodu, než je stanovená dostatečná vzdálenost "s", je nutné připojit k hromosvodu. Tím dosháneme vyrovnání potenciálu a vyloučíme tak vznik jiskření vodivým prvkem a vedením hromosvodu.  

Častou neni připojeno: oplechování, zábradlí, konstrukce, okapy, atd.

Vodivé prvky bez oddáleného hromosvodu (anténní stožáry, komíny, vzduchotechniky,...)

Oddálený hromosvod je základní součástí každé jímací soustavy. Chrání vodivé prvky před přímým úderem blesku a izoluje od vedení hromosvodu. 

Pokud je na Vašem objektu anténní stožár, nerezový komín, komín s vodivou vložkou, nebo jiný vodivý předmět, který není chráněn oddáleným hromosvodem, nebo krytý pod ochranným úhlem, hromosvod nemůže spolehlivě fungovat!

NAPIŠTE NÁM

Kontaktujte nás. Do 24 hodin se Vám ozveme.

GN Hromosvody logo

RAM, spol. s.r.o.
Beřovice 15, 273 71 Zlonice

IČ: 261 29 256
DIČ: CZ26129256
B.Ú.: 178062372/0600

tel.: +420 724 778 885
info@gnhromosvody.cz