Jak se zachovat při bouřce

Je bouřka blízko?

Pokud už uběhlo více jak 10 sekund od blesku a ještě nezahřmělo, můžete si vydechnout, bouřka zuří v bezpečné vzdálenosti. Nebezpečné začne být, pokud uslyšíte zahřmění dříve než v pěti sekundách. S rychlostí 300 000 km/s je záblesk blesku cca. 900 000-krát rychlejší než relativně pomalý zvuk, který se šíří rychlostí 330 m/s, tím dochází k pozorovatelnému zpoždění mezi světelným a zvukovým projevem blesku.

Pravidlo pro přežití:
Pokud jste venku a ozve zahřmění do 5 sekund od zablýsknutí, ihned zaujměte pozici ve dřepu.

Jak rozeznáme bouřku?

Venku v přírodě je pro nás bouřka nejnebezpečnější. Proto nám v rozeznání blížící se bouřky pomůže pohled na nebe. Předzvěstí pro blížící se bouřku je kupovitá oblačnost, mraky mající tvar květáku či cukrové vaty, ze kterých se mohou vyvinout bouřkové mraky. Také dusno se začínajícím větrem, hřmění, blýskavice a klesající tlak jsou předzvěstí bouřky.

Jak se zachovat na poli či v lese?

Ve volné krajině číhají dvě hlavní nebezpečí. První: pokud v okolí představujete nejvyšší bod. A druhé: Pokud blesk udeří do nejbližšího okolí a bude působit nepřímo, to znamená, že se proud bude šířit do všech stran a vytvoří napěťový trychtýř. Nelehejte si proto nikdy za bouřky ve volné krajině na zem. Jděte ihned (jste-li na kole, tak dál od Vašeho položeného kola) do dřepu, chodidla přitiskněte těsně vedle sebe a obejměte nohy rukama.

Podřep může zachránit život!

Nohy těsně semknout s pažemi, schovat hlavu. Zahodit deštník! Dodržet vzdálenost od ostatních osob 5 m. V podřepu přečkáte bouřku v otevřeném prostoru nejbezpečněji.

Jak se chovat za bouřky na horách?

Bouřky v horách jsou obzvláště nebezpečné, protože jdou rozeznat až na poslední chvíli. Před plánovanou túrou vždy studujte pečlivě předpověd počasí. Na boudách kontrolujte stav barometru. Řiďte se radami Vašeho horského vůdce. Pokud se včas nedostanete do bezpečí některé boudy, poštěstí se Vám snad najít výklenek jako úkryt. Zabraňte Vašemu kontaktu s vlhkými stěnami. V žádném případě se nedotýkejte vodičů a kovových konstrukcí, například jisticího žebříku.

Počkejte s návratem zpět až na konec bouřky, pak přijdete bezpečně a zdraví domů.

Na co musí dávat plavci pozor na otevřené vodní ploše?

Plavání nebo brodění vodou je za každé bouřky životu nebezpečné. Blesk dokáže způsobit vážná zranění nebo smrt až desítky metrů daleko od místa zásahu. Proto při prvním náznaku bouřky rychle opusťte vodu a vyhledejte bezpečný úkryt.

Jak se chovat na sportovištích?

Sportovci a diváci jsou za bouřky velmi ohroženi, pokud tvoří nejvyšší bod. Lidé na hřištích, na otevřených tribunách a v blízkosti osvětlovacích či vlajkových stožárů jsou nejvíce ohroženi. Od stožárů musí být dodržena vzdálenost alespoň tří metry. S předstihem je třeba odložit i vlajky a deštníky. V bezpečí jste na kryté tribuně, která je opatřena hromosvodem.

Na co musí dávat pozor hráč golfu?

Jedním z nejnebezpečnějších míst za bouřky je golfové hřiště. Osamoceně stojící stromy, dotyk s kovem (golfová hůl), otevřený prostor, okraje lesa - toho všeho byste se měli za bouřky vyvarovat. Také přístřešky nabízejí bezpečí, pouze pokud jsou vybaveny hromosvodem. Pokud není k dispozici bezpečný přístřešek, automobil a není blízko žádný dům, skrčte se do dřepu co neblíže zemi.

Jak se chránit na rybách či lovu?

Rybář se za bouřky na vodě nachází v nejvyšším nebezpečí. I když by měl zrovna na háčku rybu, musí odložit co nejrychleji prut a snažit se co nejdříve dosáhnout záchrany na břehu! Lovec musí urychleně opustit volně stojící posed. V případě posedu umístěného na stromě se vysloveně nabízí zřídit pro jeho ochranu hromosvod instalovaný na odvrácené straně stromu. Je možno použít měděného vodiče (s minimálním průřezem 16 mm čtverečních). Musí začínat několik metrů nad posedem a být spolehlivě uzemněn.

Jak jsme bezpeční v autě?

Auto, díky tomu, že se jedná o faradayovu klec, poskytuje cestujícím vysokou ochranu. Pokud máte ještě před bouřkou čas, zasuňte anténu od rádia či telefonu. Při hustém bouřkovém dešti nebo silném hromobití najděte raději bezpečné parkoviště, kde přečkejte do konce bouřky. Za jízdy Vás může blesk oslnit a díky tomu byste mohli ztratit kontrolu nad vozidlem.

Neopouštějte vozidlo dříve, než je interval mezi bleskem a hřměním delší než 5 sekund.

Jak jste bezpeční ve stanu nebo obytném přívěsu?

Nestanujte nikdy v blízkosti stožárů a tyčí, na okraji lesa, nebo pod osaměle stojícími stromy. Používejte izolující podložky. Za bouřky se nedotýkejte stanových tyčí. Obytné přívěsy a vozy s kovovými rámy jsou jako auto Faradayovou klecí. Díky tomu jste dobře ochráněni.

Co podniknout na člunu za bouřky?

Během bouřky se nenacházejte na palubě a nedotýkejte se kovových dílů. Preventivní opatření je třeba udělat ještě před bouřkou: například úvazy a tyče s kovovými lany je třeba prodloužit až k vodní hladině, která pak slouží jako zemnění.

I když jste na plavidle s hromosvodem, nestůjte za bouřky na palubě.

Jak bezpečné je letadlo za bouřky?

Pokud dojde za bouřky k zásahu letadla na zemi nebo ve vzduchu, nestane se z pravidla nic, protože jsou pasažéři chráněni principem Faradayovy klece. Všeobecně jsou turbulence způsobené bouřkou daleko nebezpečnější než blesky. Proto si raději piloti drží od bouřek bezpečný odstup.

Jak je nebezpečné telefonovat za zuřící bouřky?

Pokud je telefonní zařízení připojeno na potenciálové vyrovnání a ochráněno svodiči přepětí, lze i za bouřky telefonovat.

Lze za bouřky sledovat televizi?

V domech s ochranou před bleskem můžete se svodiči přepětí zcela bezpečně poslouchat rozhlas nebo vidět svůj oblíbený pořad. Ochranné přístroje bezpečně svedou přepětí na zem.

Lze za bouřky používat počítač?

Speciální svodiče přepětí pro napájecí soustavu, anténní a komunikační vodiče zabrání poškození následkem vzdálených úderů blesku. Každopádně potřebujete pro ochranu při přímém úderu blesku tak jako předtím kompletní ochranu před bleskem. Pak teprve je možné i za extrémní bouřky pracovat na Vašem PC nebo surfovat na internetu.

Jak je to nebezpečné při sprchování či koupeli?

Při sprchování a koupeli vzniká nebezpečí, pokud kovové trubky nejsou korektně připojeny na vyrovnání potenciálu (zemnění). Pak si může minimálně část bleskového proudu vybrat pro cestu na zemnící soustavu vodovodní trubky a lidské tělo. Proto je potřeba profesionálně provedené vyrovnání potenciálu.

Přes ekvipotenciální přípojnici (EP) jsou spojeny všechny kovové vodiče domu na zemnící soustavu.

NAPIŠTE NÁM

Kontaktujte nás. Do 24 hodin se Vám ozveme.

GN Hromosvody logo

RAM, spol. s.r.o.
Beřovice 15, 273 71 Zlonice

IČ: 261 29 256
DIČ: CZ26129256
B.Ú.: 178062372/0600

tel.: +420 724 778 885
info@gnhromosvody.cz