V případě výstavby objektu, je nutné řešit hromosvod ještě před „prvním kopnutím“.
Srdcem každého hromosvodu je dobré uzemnění, které se provádí v rámci stavby základové desky.
Dodatečné provedení uzemnění je z hlediska nákladů na zemní práce, násobně nákladnější a jeho kvalita se nikdy nebude rovnat základovému zemniči.

V jaké fázi stavby řešit hromosvod