Komplexní řešení hromosvodů

po celé ČR

GN HROMOSVODY

Provádí komplexní servis v oblasti vnější ochrany před bleskem, na všech typech objektů.
Nabízíme komplexní servis od vypracování návrhů a cenové kalkulace, projektování, dodání materiálu, montáže hromosvodu až po vydání revizní zprávy.

Naše společnost působí na českém trhu již více než 10 let. Za dobu své existence jsme nasbírali řadu poznatků a zkušeností. Rádi Vás přesvědčíme o tom, že jsme skuteční profesionálové a patříme na špičku českého trhu v daném oboru.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Je hromosvod povinný?

Povinností každého stavebníka je respektovat stavební zákon 183/2006 Sb. a prováděcí vyhlášku 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, která uvádí, že ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních, u kterých by mohl blesk způsobit § 36, 268/2009 Sb.):

  • ohrožení života nebo zdraví osob
  • přenesení požáru na sousední stavby, které musí být před bleskem chráněny
  • ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na návrší      nebo vyčnívá-li nad okolí

Pro stavby uvedené ve vyhlášce 268/2009 Sb. musí být proveden výpočet řízení rizika podle normových hodnot (tzv. analýza rizik) pro definování vhodných ochranných opatření stavby.

Revize hromosvodu - termíny

Systém vnější ochrany před bleskem (hromosvod), je elektrické vyhrazené technické zařízení, které podléhá periodickým revizím a kontrolám.
Termín provedení následné periodické revize by měl být uveden v každé revizní zprávě.

Jaká je cena hromosvodu na novostavbu rodinného domu

Každý RD je specifický, proto je nutné zpracovat na konkrétní objekt přesnou kalkulaci.
Běžně se ceny pohybují v rozmezí 15 000,- Kč až 30 000,- Kč vč. DPH, v závislosti na rozměru objektu, použitém materiálu a dalších faktorech.
V ceně jsou samozřejmě uvažovány potřebné doklady (projektová dokumentace, revizní zpráva).

Užitečné informace

Jak se zachovat při bouřce
Co dělat při zásahu bleskem

Jak rozeznáme oběť blesku?

Oběť blesku mohou prozradit nervové a svalové ochrnutí, výpadky sluchu a zraku a zvednutý tlak krve. Zástava srdce hrozí, pokud zraněný leží bezvládně nebo má případně křeče. Vázne dýchání, puls je těžko hmatatelný, zorničky jsou silně rozšířené. Zde je nutná rychlá pomoc. Bezodkladně informujte záchrannou službu. Zavolejte 112. A začněte ihned s první pomocí.

Které rychlé zákroky mohou zachránit život oběti blesku?

Nečekejte s první pomocí na příjezd záchranné služby! Pokud je zasažený zbaven smyslů, uklidněte ho. Nespouštějte zraněného z očí. Nepropadejte panice. Mluvte s ním a uklidňujte ho, dokud nedorazí lékař či sanitka.

Pokud je zraněný v bezvědomí, uložte ho do stabilizované polohy. Kontrolujte pravidelně dech a puls. Pokud by měl zasažený zástavu srdce, ihned ho položte na zem na záda a začněte s oživováním umělým dýcháním a masáží srdce. Toto může skončit teprve pokud:

  • hrudník se zvedá a klesá
  • záchranná služba převezme oživování
  • je to nařízeno lékařem

Masáž srdce

S překříženýma rukama stlačíme hrudní koš zraněného 30x zhruba 5 cm hluboko a pak 2x vdechneme (30:2).

V jaké fázi stavby řešit hromosvod

V případě výstavby objektu, je nutné řešit hromosvod ještě před „prvním kopnutím“.
Srdcem každého hromosvodu je dobré uzemnění, které se provádí v rámci stavby základové desky.
Dodatečné provedení uzemnění je z hlediska nákladů na zemní práce, násobně nákladnější a jeho kvalita se nikdy nebude rovnat základovému zemniči.