Provádíme revize na všechny typy staveb, včetně staveb v prostředí s nebezpečím výbuchu. Dále nabízíme provedení vizuální kontroly a následné konzultace stavu Vašeho hromosvodu.

Disponujeme testery na tyto typy aktivních jímačů:

  • WAT FRANKLINPLUS
  • GALACTIVE
  • PREVECTRON 2
  • PULSAR
Revize hromosvodů