Jak rozeznáme oběť blesku?

Oběť blesku mohou prozradit nervové a svalové ochrnutí, výpadky sluchu a zraku a zvednutý tlak krve. Zástava srdce hrozí, pokud zraněný leží bezvládně nebo má případně křeče. Vázne dýchání, puls je těžko hmatatelný, zorničky jsou silně rozšířené. Zde je nutná rychlá pomoc. Bezodkladně informujte záchrannou službu. Zavolejte 112. A začněte ihned s první pomocí.

Které rychlé zákroky mohou zachránit život oběti blesku?

Nečekejte s první pomocí na příjezd záchranné služby! Pokud je zasažený zbaven smyslů, uklidněte ho. Nespouštějte zraněného z očí. Nepropadejte panice. Mluvte s ním a uklidňujte ho, dokud nedorazí lékař či sanitka.

Pokud je zraněný v bezvědomí, uložte ho do stabilizované polohy. Kontrolujte pravidelně dech a puls. Pokud by měl zasažený zástavu srdce, ihned ho položte na zem na záda a začněte s oživováním umělým dýcháním a masáží srdce. Toto může skončit teprve pokud:

  • hrudník se zvedá a klesá
  • záchranná služba převezme oživování
  • je to nařízeno lékařem

Masáž srdce

S překříženýma rukama stlačíme hrudní koš zraněného 30x zhruba 5 cm hluboko a pak 2x vdechneme (30:2).

Co dělat při zásahu bleskem